Et familieforetagende

Velkommen til Wilders Plads Ejendomme A/S, et familieforetagende i sjette generation, med aktiviteter på Christianshavn i mere end 170 år.

Firmaet er et mellemstort ejendomsselskab, der ejer og udlejer markante ejendomme i København. Det omfatter i alt ca. 19.000 etagemeter, der består fortrinsvis af kontorudlejninger og andre erhvervslejemål. Wilders Plads Ejendomme A/S moderniserer bl.a. fredede bygninger, som renoveres og tilpasses til lejernes behov. Nogle huse opføres af og til fra grunden under forudsætning af, at disse indpasses områdets miljø.

Wilders Plads Ejendomme lejer blandt andet ud til en lang række erhvervsforetagender, typisk af kreativ karakter, så som arkitekter, fotografer, reklamefirmaer, gallerier og restauranter.

Firmaet har et stort netværk og står selv for:

  • Udarbejdelse af udlejningskontrakter
  • Byggeri og tillempning af lokaler
  • Finansiering af byggeri
  • Byggestyring
  • Administration

Wilders Plads ejendomme A/S ejer endvidere Wilders Plads Marina på Christianshavn og ejer ligeledes Skonnerten Mira A/S, der disponerer over den kendte fredede Skonnert ”Mira” til brug for charter aktiviteter.

I dag står Adm. Direktør Casper Zelmer bag de forskellige aktiviteter, men stadigvæk ud fra samme grundprincipper og værdier som altid.

Filosofien bag virksomheden

Wilders Plads Ejendomme A/S har altid drevet virksomhed med udgangspunkt i lille administration, bestående af få, men velvalgte håndværkere i den daglige stab af medarbejdere og driftspersonel. Tonen er altid personlig og imødekommende og perspektiverne ses altid i det lange lys.

Æstetik og forretning

Familien bag Wilders Plads Ejendomme A/S er lokalpatrioter og fortaler for at bevare, hvad der er bevaringsværdigt. Det har givet flere priser for byforskønnende indsats, bland andet Europa Nostra prisen, som blev overrakt af Prins Henrik i 1983, efter Niels Barfreds restaurering af ”Sejlmagerens hus” på Christianshavn, i dag kendt som “Villaen”, ligesom Niels Barfred har modtaget Christianshavnerstatuetten og Københavns Kommune diplom for renovering.

Også marinaen på Christianshavn, har medvirket til at skabe liv og skønhed i området, til glæde for både de lokale beboere og besøgende turister. Det er en mærkesag for Wilders Plads Ejendomme A/S, at Christianshavn skal fremtræde tiltrækkende og opretholde sit historiske præg – og firmaet går derfor ikke af vejen for at argumentere for sine synspunkter mht. Københavns Havns udvikling på såvel vand- som landsiden.

At træde ind i kontoret på Strandgade 54 føles næsten som at træde flere hundrede år tilbage i historien. ”Contor for Vilders Plads” står der på det blankpolerede messingskilt fra 1732 på døren, som er så lav, at en nutidsdansker af gennemsnitshøjde må bukke sig lidt. Men indenfor er der højt til loftet – i flere betydninger.