Øens historie

Øen som Wilders Plads er en del af hedder egentlig Bjørnsholm, og er en del af Christianshavn.

Den er oprindeligt opkaldt efter købmanden, skibsrederen og tømmerhandleren Andreas Bjørn, som byggede sin gård i den nordlige ende af Strandgade i nr. 46, hvor den ligger endnu på hjørnet af Bådsmandsstræde. I 1735 fik han kongelig tilladelse til at opfylde pladsen med henblik på anlæggelse af et skibsværft og her byggede han indtil sin død i 1750 i alt 50 skibe, heriblandt orlogsskibet “Kjøbenhavns Slot” med 44 kanoner.

I 1762 købte mægler Carl Wilder hele pladsen, som herefter overtog hans navn. Området blev senere delt i tre, nemlig; Wilders Plads, Krøyers Plads og Grønlandske Handels Plads, og disse navne er bevaret den dag i dag.

Broen til øen var oprindelig en vindebro af træ og den er siden ombygget flere gange. Den nuværende faste bro blev opført i 1903 og hedder Wilders Bro.

Området er således nu en ligelig blanding af beboelse og erhverv, og det er med til at give øen liv og karakter, så man oplever vores gamle ø som et dejligt og spændende sted at være, og er en lille oase midt i storbyen.

Familien Barfred

Tilbage i 1720´erne var det i dette hus storkøbmanden og skibsrederen Andreas Bjørn fik et ”privilegium” af kongen, som ønskede at udvide Christianshavn arealmæssigt set. Privilegiet bestod i, at Andreas Bjørn fik lov til at opfylde pladsen og drive handel fra Christianshavn og samtidig blev fritaget for at skulle betale skat i 30 år.

Da Andreas Bjørn døde blev virksomheden overtaget af Carl Wilder, der også var storkøbmand, og midt i 1800-tallet købte Niels Barfreds oldefar en større del af øen, som siden har været i familiens eje. De nuværende ejere repræsenterer således femte og sjette generation i familieforetagendet, der ejer det meste af Wilders Plads, samt et nærliggende restaureret fredet pakhus på Christianshavn fra 1768.