Den gamle Villa på Christianshavn

Wilders Plads Villa blev af storkøbmand og senere skibsreder Andreas Bjørn i 1732 opført som andet hus i en serie af tre. Huset blev oprindeligt brugt som sejlmagerværksted for Bjørns skibsværft, der også lå på Bjørnsholm. Ved hjælp af et stort spil øverst i huset, hejstes den tunge sejldug op på etagerne, hvor flittige syersker syede de færdige sejl.

Efter sin tid som sejlmagerværksted blev huset bygget om til lejligheder, og på et tidspunkt i historien blev facaderne pudset op, da man ikke anså bindingsværk for at være tidssvarende. Dette skulle vise sig at være en dårlig beslutning, da træ har behov for luft for at kunne ånde, hvorfor bindingsværket langsomt rådnede under pudset. Dette, sammen med at fundamentet sank så meget i den ene side, at der måtte rejses jernbaneskinner lodret langs den nordøstlige husmur for at støtte bygningen, gjorde huset mindre beboeligt, og resulterede i, at det i en længere årrække henlå tomt og forfaldt.

Da kommunen og daværende overborgmester Egon Weidekamp i 1970’erne under en byfornyelse ønskede at rive Villaen ned, måtte der næsten 5 års forhandlinger til for at lade huset bestå og siden istandsætte. Restaureringen tog tre år og inkluderede bl.a., at alle sten i huset måtte tages ud, renses og sættes ind igen. Det pommerske fyr til udskiftning af bindingsværket kom fra opkøbet af Nivå Teglværks gamle bygninger, der alligevel skulle rives ned, og det overskydende træ herfra blev byttet til teglsten med Nationalmuseet.

Siden istandsættelsen har huset været benyttet til erhvervslejemål, og senere bolig for bl.a. ejendomsselskabets tidligere direktør og bestyrelsesformand, civiløkonom Niels Barfred.

Oplysninger

  • Areal: 340 m²
  • Bygget år: 1732
  • Adresse: Wilders Plads 7

Placering på pladsen

wpe_villa

Hør mere om dette lejemål